Loài mèo

Loài mèo

Tổ ấm hiện hữu ở nơi
Mèo nhà cuộn tròn khoái trá

Tự do hiện hữu ở nơi
Mèo hoang gào trong sương giá

Trớ trêu là:
Mèo nhà có thể bỏ đi hoang
Mèo hoang hết đời vẫn lang thang

Phải chăng:
Tổ ấm là nhất thời?
Tự do là tuyệt đối?

REDS BLOG

Tags: