Đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã

Đường dây nóng khuyến khích mọi người dân thông báo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Các thông tin này sau đó được  chuyển đến các cơ quan chức năng, điều tra thông tin liên quan đến việc xử lý tang vật và đối tượng vi phạm. 

Được thành lập năm 2000, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là một trong những tổ chức môi trường đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

ENV tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm mang tính chiến lược bao gồm:

  • Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã thông qua các chương trình nâng cao nhận thức.
  • Tăng cường thực thi pháp luật thông qua việc hỗ trợ trực tiếp các cơ quan chức năng và khuyến khích sự tham gia tích cực của công chúng cùng chung tay ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép.
  • Phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để tăng cường thể chế, khắc phục các lỗ hổng luật pháp, phát triển cách chính sách hiệu quả và thúc đẩy quá trình ra quyết định có liên quan tới vấn đề bảo vệ động vật hoang dã.

Từ tháng 1 năm 2005, ENV thiết lập Chương trình Bảo vệ động vật hoang dã với đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn buôn bán động vật hoang dã trên cả nước thông qua số điện thoại miễn phí 1800 1522 và/hoặc email hotline@fpt.vn. Đường dây nóng khuyến khích mọi người dân thông báo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Các thông tin này sau đó được ENV chuyển đến các cơ quan chức năng, điều tra thông tin liên quan đến việc xử lý tang vật và đối tượng vi phạm. ENV cũng cập nhật kết quả xử lý của vụ việc đến những người cung cấp thông tin. Báo cáo về các vụ việc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bảo vệ động vật hoang dã của ENV.

Từ khi hoạt động, Chương trình bảo vệ động vật hoang dã của ENV đã ghi nhận và lưu trữ thông tin về gần hàng nghìn vi phạm liên quan đến động vật hoang dã bao gồm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, trưng bày và quảng cáo động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng trên khắp cả nước.

Hãy gọi đến 1800 1522 hoặc email hotline@fpt.vn để thông báo các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã!

Hoặc gửi thông báo theo mẫu trên website của EVN theo đường dẫn: http://thiennhien.org/duong-day-nong-bao-ve-dvhd

Theo EVN

Tags: