Cuộc chiến của Liên Xô ở Afganistan: 10 năm đau thương

Đất nước Afghanistan tuy đất không rộng, người không đông, xã hội nghèo nàn và lạc hậu, nhưng do vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Nam Á mà vào giai đoạn cao trào của cuộc Chiến tranh lạnh luôn nằm trên bàn cờ của nhiều nước lớn.

Khi phên giậu phương Nam suy sụp

Tags: , ,