Chiếc mô tô gầm lên

Chiếc mô tô gầm lên

Chiếc mô tô gầm lên
Vượt dốc cao uốn khúc
Dặm đường xa chinh phục
Bỏ lại đời bon chen

Chiếc mô tô gầm lên
Đường chênh vênh hẻm vực
Bụi tung mờ sau lưng
Mặt trời chiều cháy rực

Chiếc mô tô gầm lên
Rừng thông dài miên viễn
Qua kẽ lá nắng xuyên
Rộn rã tiếng chim chuyền

Chiếc mô tô gầm lên
Hãy tìm sự bình yên
Từ thiên nhiên thân thiện
Và những lời minh triết

Chiếc mô tô gầm lên
Hoàng hôn buông thắm đỏ
Trên đỉnh núi không tên
Nền chùa xưa xanh cỏ…

REDS BLOG