Tài dụng binh kiệt xuất của Alexander Đại đế trong trận Gaugamela

Tài dụng binh kiệt xuất của Alexander Đại đế trong trận Gaugamela

Sự cai trị của Ba Tư với tư cách là một đế quốc đã chấm dứt bởi một chiến lược gia vĩ đại kiêm nhà quân sự tài giỏi bậc nhất trong lịch sử thế giới: Alexander Đại đế.

Tags: , , , ,

Alexander chinh phục Ấn Độ: Cuộc chiến không vinh quang

Alexander Đại đế chinh phục Ấn Độ: Cuộc chiến không vinh quang

Cuộc viễn chinh Ấn Độ của Alexander Đại đế thường được miêu tả như đỉnh cao của khát vọng chinh phục. Nhưng thực tế thì cũng chẳng vinh quang tới mức đấy.

Tags: , , , ,