Inforgraphic: Một số điều cần biết về APEC

Được thành lập từ năm 1989 với 12 nền kinh tế thành viên, APEC đến nay đã có 21 thành viên gia nhập, đại diện 2,8 tỷ người và 57% tổng sản phẩm thế giới.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: