Chùm ảnh: Hình tượng rồng trên những cổ vật vô giá của Việt Nam

Đầu năm Rồng, cùng chiêm ngưỡng những hiện vật lịch sử quý giá mang hình tượng rồng thuộc về nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Lá đề chạm rồng bằng đá thời Lý, năm 1057, hiện vật thu thập ở chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Đố cửa trang trí rồng bằng đá thời Lý, năm 1057, hiện vật thu thập ở chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Gạch xây tháp trang trí hình rồng và vũ công bằng gốm men trắng, triều Lý, thế kỷ 11-13.

Gạch đất nung có hình rồng và phượng trong lá đề, triều Lý, thế kỷ 11-13.

Hình tượng rồng trên Bảo vật quốc gia Cánh cửa chùa Phổ Minh, thời Trần, thế kỷ 13-14, thu thập ở chùa Phổ Minh, phường Tức Mặc, thành phố Nam Định.

Vật liệu trang trí kiến trúc có hình rồng trong lá đề bằng đất nung, thời Trần, thế kỷ 13-14, tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Lá đề trang trí rồng bằng đất nung, triều Lý – Trần, thế kỷ 11-14.

Rồng (bồ lao) trên quai chuông Vân Bản, bằng đồng, thời Trần, thế kỷ 13-14. Hiện vật đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Gạch trang trí rồng bằng đất nung, triều Trần – Hồ, thế kỷ 14-15.

Hình rồng trên chân đèn bằng gốm men trắng vẽ nâu và lam, triều Trần – Lê Sơ, thế kỷ 14-15, đồ thờ của chùa Cói, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đầu rồng bằng đất nung triều Lê Sơ, thế kỷ 15, vật trang trí kiến trúc ở Vĩnh Lăng, di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đầu rồng và ngói trang trí rồng bằng đất nung phủ men vàng, thời Lê Sơ, thế kỷ 15, khai quật ở di tích Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Gạch thông gió bằng gốm men xanh trang trí rồng, triều Lê Sơ, thế kỷ 15. (Hiện vật trong bài được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam).

Gạch đất nung trang trí rồng, triều Mạc, thế kỷ 16, thu thập được ở Hà Nội.

Một dạng gạch khác có hình rồng của triều Mạc được tìm thấy ở Hà Nội.

Cảnh cửa bằng gỗ chạm rồng, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17, thu thập từ chùa Keo, Vũ Thư, Thái Bình.

Đầu dư (bộ phận đỡ mái kiến trúc cổ) chạm rồng bằng gỗ sơn, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 18.

Ấm bằng đồng trang trí hình rồng, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18.

Mõ có quai rồng chầu bằng gỗ sơn son thếp vàng, triều Nguyễn, thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Hình rồng thêu trên một chiếc cổ áo – trang phục hoàng cung triều Nguyễn, thế kỷ 19.

Khay pháp lam (đồng phủ men nhiều màu) có hình rồng, đồ dùng trong cung đình thời Nguyễn, thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20.

Đài thờ bằng bạc trang trí hình rồng, thời Nguyễn, thế kỷ 19.

Ấn “Quốc gia tín bảo” bằng vàng, thời Nguyễn, niên hiệu Gia Long (1802-1820).

Mũ thượng triều trang trí hình rồng bằng vàng, thời Nguyễn, thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,