Việt Nam năm 1930 qua 19 bức ảnh quý

Những hình ảnh đặc sắc về nhiều vùng miền của Việt Nam năm 1930 được giới thiệu trên trang web của Thư viện Chuyên ngành Thành phố Paris.

Ảnh: Paris.fr.

Động Huyền Không trên núi Thủy Sơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Khu tháp mộ của các nhà sư ở ngoại vi Đà Nẵng.

Viện bảo tàng Blanchard de La Brosse (khánh thành ngày 1/1/1929) trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Đền thờ trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn, 1928.

Cổng chùa Thiên Mụ ở Huế năm 1930.

Long sàng bên trong Điện Cần Chánh, Hoàng Thành Huế.

Bên trong Đại Cung Môn, cửa chính vào Tử Cấm Thành Huế, nằm sau điện Thái Hòa, trước điện Cần Chánh.

Đồ nội thất trong bảo tàng Khải Định ở Huế (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế).

Nhà bia ở lăng vua Đồng Khánh tại Huế.

Chùa Minh Hương (chùa Ông) tại Cần Thơ.

Xưởng mộc ở thị xã Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương).

Sản phẩm gỗ nội thất đã hoàn thiện trong xưởng mộc ở Lái Thiêu.

Xưởng sản xuất ghế gỗ ở Tràng Liệt, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Chiếu kiệu gỗ trong đình làng Đình Bảng, Bắc Ninh.

Thợ chạm khắc gỗ ở Nam Định.

Chùa Thanh Quan, còn gọi là chùa Chiến Thắng ở Vinh, Nghệ An.

Chợ đồ gỗ họp gần bến sông ở Vinh, Nghệ An.

Chùa Thanh Quan ở Vinh nhìn từ bên ngoài.

Múa rối trong lễ hội làng Bình Cách, tỉnh Thái Bình, 1928.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , , , , , , , ,