‘Tư bản trong thế kỷ 21’: 1% sẽ ăn hết của 99%

‘Tư bản trong thế kỷ 21’: 1% sẽ ăn hết của 99%

Thế giới sẽ quay trở lại hình ảnh châu Âu thế kỷ 19 khi giới thượng lưu không làm gì, chỉ hưởng lợi tức trên điền trang như trong các cuốn tiểu thuyết cổ điển và giới lao động bình dân chật vật trong nghèo khó?

Tags: , ,