Ông Lý Hiển Long có ý đồ gì khi xỉa xói Việt Nam?

Ông Lý Hiển Long có ý đồ gì khi xỉa xói Việt Nam?

Bài phát biểu của ông Lý Hiển Long không gì khác là một biểu hiện cho cuộc đấu tranh của Singapore, một quốc gia bé nhỏ vì lợi ích của chính mình trong tình hình quốc tế biến đổi liên tục, khôn lường.

Tags: , , ,