Chùm ảnh: Tháp nước Phan Thiết – ‘món quà’ dành cho Việt Nam của hoàng thân Lào

Người thiết kế tháp nước Phan Thiết chính là Hoàng thân Lào Souphanouvong (1909-1995), khi đó là Kiến trúc sư trưởng Khu Công chánh Nha Trang.

Tags: , , , ,