Văn hóa, cách mạng và ‘những ý tưởng không hợp thời’

Văn hóa, cách mạng và ‘những ý tưởng không hợp thời’

“Dân tộc này phải còn nỗ lực rất nhiều đế đạt đến ý thức về bản sắc và nhân phẩm của nó. Dân tộc này còn phải được trui rèn trong ngọn lửa cháy không dứt của văn hóa, tinh thần nô lệ đã hằn sâu trong nó phải bị tẩy sạch đi”.

Tags: , , ,