Johann Sebastian Bach – tượng đài bất khuất của nền âm nhạc cổ điển thể giới

Johann Sebastian Bach – tượng đài bất khuất của nền âm nhạc cổ điển thể giới

Âm nhạc của Bach được xem là có chiều sâu trí tuệ, đáp ứng những yêu cầu chuyên môn, và thấm đẫm nét đẹp nghệ thuật, thường được ví sánh với văn chương của William Shakespeare và thành tựu khoa học của Isaac Newton.

Tags: , ,