Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về khái niệm tính không trong Phật giáo

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về khái niệm tính không trong Phật giáo

Chúng ta có thể “sờ mó” các vật thể, “hình dung” các hình ảnh tâm thần, cũng như “cảm nhận” được các xúc cảm, thế nhưng Đức Phật lại nói tất cả những thứ ấy “không thật” và đấy chỉ là “ảo giác”, và bản chất đích thật của chúng là “Tính Không”.

Tags: , ,

Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tư tưởng của Marx

Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tư tưởng của Marx

“… ở Làng Mai chúng tôi đang sống đơn giản. Tăng, ni, và cư sĩ – chúng tôi sống với nhau như một gia đình. Không ai có chiếc xe riêng. Không ai có tài khoản ngân hàng riêng. Không ai có điện thoại riêng. Trên thực tế, chúng tôi có những người Cộng sản thực sự”.

Tags: , , ,