Vai trò lịch sử của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Vai trò lịch sử của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập giáng đòn mạnh vào cái gọi là “hợp hiến, hợp pháp” của chính quyền do đế quốc Mỹ duy trì ở miền Nam.

Tags: , ,