Chùm ảnh: Những vật dụng kỳ lạ của thổ dân châu Đại Dương ở Hà Nội

Chùm ảnh: Những vật dụng kỳ lạ của thổ dân châu Đại Dương ở Hà Nội

Khám phá đời sống và những phong tục tập quán độc đáo của các tộc người châu Đại Dương qua loạt hiện vật “hiếm có khó tìm”, được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội.

Tags: , , ,