Infographic: Từ A đến Z về kho tên lửa mạnh mẽ của Việt Nam

Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện sở hữu hàng loạt hệ thống tên lửa đối đất, đối không, đối hải mạnh mẽ do Liên Xô, Nga, Israel sản xuất.

Theo KIẾN THỨC (2015)

Tags: ,