‘Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra’

Có nhiều thứ quyền lực muốn cản trở, không cho nói đúng sự thật. Không để “cho dân mở miệng ra”. Cho nên, nói lên được sự thật lúc đó là thổi được luồng không khí dân chủ vào đời sống xã hội.

“Văn nghệ phải nói lên sự thật, dù là sự thật phũ phàng nhưng mà có thật. Hãy đi vào trong thực tế quần chúng đã. Cởi trói được rồi hãy viết, chứ đừng uốn cong ngồi bút, đừng uốn cong tư duy, tình cảm của mình”, đó là phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh với văn nghệ sĩ và báo giới năm 1987.

“Nói lên sự thật” là một nhu cầu, là quyền con người và là một giá trị rất phổ quát mà nhân loại văn minh đã nghĩ ra. Quyền được nói và nói sự thật là không thể ngăn cản, không thể cấm đoán và không thể bị trừng phạt. Những ai đòi trừng phạt người nói lên sự thật là đi ngược lại tư tưởng dân chủ, đi ngược lại Hiến pháp và tất nhiên xâm phạm đến quyền con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra”.

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh: “Văn nghệ phải nói lên sự thật, dù là sự thật phũ phàng nhưng mà có thật”.

Vào những năm 1987 – 1990, bạn đọc cả nước chú ý đến chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân dân. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là người khởi xướng và là tác giả của 18 bài trên chuyên mục này. Hơi thở của cuộc sống ùa vào trang báo, đời sống chính trị có khí sắc riêng, tinh thần đấu tranh chống lại những lực cản tiến bộ được khơi dậy.

Tinh thần đó lan tỏa đến các tờ báo khác và cả giới cầm bút. Nhiều sự thật được phơi bày, cái xấu cái ác bị lên án. Người dân phấn khởi vì thấy đã được nói và nghe nói đến sự thật.

Để chỉ ra được “những việc cần làm ngay”, thì việc cần làm ngay đầu tiên là dám nói lên sự thật, nói đúng sự thật. Trước một hiện thực xã hội, chỉ cần nói đúng những cái tốt và những cái chưa tốt đã là quá đủ. Bởi vì có nhiều thứ quyền lực muốn cản trở, không cho nói đúng sự thật. Không để “cho dân mở miệng ra”. Cho nên, nói lên được sự thật lúc đó là thổi được luồng không khí dân chủ vào đời sống xã hội.

Hoàn cảnh đất nước vào thời kỳ nào cũng có “những việc cần làm ngay”. Tình trạng tham nhũng tràn lan, quá cấp bách. Biển Đông đang dậy sóng, quá cấp bách. Còn nhiều điều khẩn thiết cần phải giải quyết như nước sôi lửa bỏng. Vì thế, ngay bây giờ có rất “nhiều việc phải làm ngay”, rất cấp bách, rất khẩn thiết và nhiều thách thức.

Nghiên cứu về di sản của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thì có nhiều điều cần tiếp cận, nhưng việc “cần làm ngay” là học tập và thực hiện cho bằng được tinh thần “nói lên sự thật” và “làm ngay” mà Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã đặt ra.

Theo DÂN TRÍ

Tags: ,