Cuộc chiến Angola và Cộng sản kiểu Fidel Castro

Tinh thần quốc tế vô sản, cái đó chính là thứ mà “bọn đế quốc không thể hiểu được”.

Fidel Castro nói:

“Những tên đế quốc đã nhận ra rằng vào một ngày mà các thuộc địa được giải phóng, họ bắt đầu tổ chức phong trào của họ. Vùng Cabinda là nơi có nguồn tài nguyên dầu mỏ trù phú, đó chính là l‎ý do bọn đế quốc muốn nắm quyền kiểm soát Angola. Chúng tổ chức ra F.N.L.A, sử dụng người từ C.I.A. Bọn đế quốc ấy tự hỏi rằng tại sao người Cuba lại giúp đỡ Angola? Những mối quan tâm của chúng tôi là gì?

Chúng đã quá quen với suy nghĩ rằng một đất nước làm gì đó chỉ nhằm mục đích tìm kiếm dầu mỏ, kim cương, đồng hay những tài nguyên thiên nhiên khác. Không. Mối quan tâm của chúng tôi không phải là vật chất và đó chính là lý lẽ mà bọn đế quốc không thể hiểu được. Tiêu chuẩn của chúng chỉ dựa trên tính sô vanh, dân tộc chủ nghĩa, những lý do ích kỷ. Còn chúng tôi thì đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình, đó chính là giúp đỡ nhân dân Angola”.

Tháng 9/1975, trước sự xâm lược của Nam Phi (lúc bấy giờ nằm dưới sự thống trị của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid), cùng sự trợ giúp của nước láng giềng Zaire, Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) đã khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ. Mặc dù đất nước Cuba còn nhiều khó khăn, Fidel Castro nhanh chóng đáp ứng lời kêu gọi đó bằng việc gửi 30.000 binh sĩ cùng các sĩ quan quân đội Cuba sang giúp đỡ Angola. Họ vừa trực tiếp tham gia chiến đấu trong các chiến dịch chống lại cuộc xâm lược của Nam Phi, vừa huấn luyện cho các đơn vị vũ trang của MPLA.

Những thắng lợi quân sự của các chiến sĩ Angola và Cuba trong việc đánh bại các lực lượng thân Mỹ, Nam Phi đã mang ý nghĩa quyết định này góp phần khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Angola (ngày 11/11/1975).

Ngay sau đó, Angola lâm vào cuộc nội chiến, có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Quân đội, chuyên gia quân sự và dân sự Cuba được yêu cầu tiếp tục ở lại giúp đỡ cách mạng Angola. Có lúc, có tới 53.000 chiến sĩ quốc tế Cuba hoạt động tại Angola. Họ đã cùng Quân đội Angola mở những chiến dịch lớn như chiến dịch Cuito – Cuanavale, đẩy lùi cuộc tiến công của các phe phái đối lập, được Chính quyền Nam Phi phân biệt chủng tộc và đồng minh hậu thuẫn.

Thắng lợi quân sự của Cuba và Angola trong chiến dịch Cuito – Cuanavale nói trên không chỉ bảo vệ nền độc lập của Angola, mà còn có ý nghĩa quyết định đem lại nền độc lập cho Namibia – vốn bị Nam Phi biến từ lãnh thổ quản thác thành thuộc địa.

Tác động dây chuyền từ việc Namibia giành được độc lập một lần nữa trở thành nhân tố quan trọng đẩy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi nhanh chóng suy sụp, tạo điều kiện cho nhân dân Nam Phi, dưới sự lãnh đạo của Đại hội Dân tộc Phi (ANC) giành thắng lợi hoàn toàn năm 1993.

Cái đó chính là thứ mà “bọn đế quốc không thể hiểu được”: tinh thần quốc tế vô sản.

Video: Bài phát biểu của Fidel Castro về Angola.

THEO QUANG HUY HOÀNG FACEBOOK / TRANG QUÂN SỰ VIỆT NAM

Tags: , , , ,