Chùm ảnh: Hoa mắt với sự phong phú của các loài chim sẻ Việt Nam

Trong các loài chim thuộc ba họ Sẻ (Passeridae), Sẻ đồng (Emberizidae) và Sẻ thông (Fringillidae), có vài loài rất quen thuộc với con người, còn nhiều loài khác thì hiếm khi chúng ta có cơ hội bắt gặp.Chùm ảnh: Hoa mắt với sự phong phú của các loài chim sẻ Việt Nam

Ảnh: eBird.

Họ Sẻ (Passeridae)

Sẻ Á – Âu hay sẻ thông thường (Passer montanus) dài 14-15 cm, là loài định cư phổ biến trong cả nước. Loài chim sẻ dễ bắt gặp này sống ở các khu vực thành thị, các sinh cảnh khác có con người sinh sống, canh tác.

Sẻ nhà (Passer domesticus) dài 14-15 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Loài chim sẻ này sống ở các đô thị, làng mạc, các khu vực cây bụi khô ráo.

Sẻ hung (Passer rutilans) dài 13-14 cm, là loài định cư tương đối phổ biến ở Tây Bắc và phía Tây Bắc của vùng Đông Bắc. Sinh cảnh của chúng là các khu vực rừng nơi trống trải, khu canh tác nông nghiệp, độ cao 1.00-2.700 mét.

Sẻ bụi vàng (Passer flaveolus) dài 14-15 cm, là ladc tương đối phổ biến đến phổ biến tại Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Chúng sống ở rừng trồng, cây bụi ven biển, các khu vực khô ráo, trống trải gần khu canh tác, các sinh cảnh liền kề khu dân cư.

Họ Sẻ đồng (Emberizidae)

Sẻ đồng (Emberiza tristrami) dài 14-15 cm, là ldt hiếm đến không phổ biến tại tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Chúng sống ở bụi rậm bên trong các khu rừng trống, bìa rừng, rừng thứ sinh, độ cao 300-1.600 mét.

Sẻ đồng mào (Emberiza lathami) dài 16-17 cm, là loài định cư không phổ biến đến tương đối phổ biến tại Tây bắc, Đông Bắc (VQG Hoàng Liên Sa Pa, các khu BTTN Trùng Khánh, Quản Bạ). Sinh cảnh của chúng là cây bụi, khu canh tác, bụi cỏ cao, thường di chuyển theo đàn.

Sẻ đồng cổ xám (Emberiza buchanani) dài 15-16 cm, là loài trú đông và lang thang hiếm tại Đông Bắc và Nam Trung Bộ. Chúng sống ở khu vực trống trải khô ráo, khu canh tác, cánh đồng, chỉ ở vùng đất thấp.

Sẻ đồng tai hung (Emberiza fucata) dài 15-16 cm, là loài trú đông không phổ biến đến phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc, Trung và Nam Trung Bộ (VQG Bái Tử Long, Xuân Thủy). Sinh cảnh của loài này là các khu vực trống trải, khu canh tác, gần đồng lúa, cây bụi ven đồi.

Sẻ đồng lùn (Emberiza pusilla) dài 12-14 cm, là loài trú đông tương đối phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc, dư cư qua Đông Bắc. Chúng sống ở rừng thứ sinh, đồng cỏ, cây bụi, khu canh tác.

Sẻ đồng họng vàng (Emberiza elegans) dài 15 cm, là loài lang thang tại Trung Trung Bộ. Chúng sống ở bìa rừng, cây bụi, nơi canh tác gần rừng.

Sẻ đồng ngực vàng (Emberiza aureola) dài 15 cm, là loài trú đông hiếm tại Tây Bắc, ĐÔng Bắc, Trung Trung Bộ và Nam Bộ, di cư qua Đông Bắc. Sinh cảnh của chúng là trảng cỏ, cây bụi khu vực trống trải, nơi canh tác, rừng ngập mặn trong mùa di cư, thường ở gần nước.

Chùm ảnh: Hoa mắt với sự phong phú của các loài chim sẻ Việt Nam

Sẻ đồng hung (Emberiza rutila) dài 14-15 cm, là loài di cư trú đông trong cả nước. Chúng sống ở các bụi rậm trong rừng trồng, bìa rừng, cây bụi, trang cỏ, tre nứa, nơi canh tác.

Sẻ đồng mặt đen (Emberiza spodocephala) dài 14-15 cm, là loài trú đông hiếm đến không phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Chúng sống ở đồng cỏ, cây bụi, khu canh tác, thường xuyên gần nước, chủ yếu ở vùng đất thấp.

Họ Sẻ thông (Fringillidae)

Sẻ hồng Mura (Carpodacus erythrinus) là loài di cư, trú đông không phổ biến tại Tây Bắc và Đông Bắc, đễ bắt gặp tại khu vực Sa Pa mùa di cư. Sinh cảnh của chúng là bìa rừng, rừng thứ sinh, cây bụi, đất canh tác.

Sẻ hồng Fansipan (Carpodacus vinaceus) dài 15 cm, mới được phát hiện năm 2017, là loài định cư hiếm tại Tây Bắc. Chúng sống ở bìa rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh, cây bụi, tre nứa nhỏ.

Sẻ thông đầu xám (Chloris sinica) dài 13-14 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Đong Bắc, ven biển khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Chúng sống ở công viên, vườn trồng, khu canh tác, chủ yếu ở vùng đất thấp, thường di chuyển theo đàn.

Sẻ thông họng vàng (Chloris monguilloti) dài 13-14 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Nam Trung Bộ (dễ gặp tại VQG Bidoup Núi Bà, khu vực Đà Lạt. Loài này sống ở rừng thông trống trải, rừng thứ sinh, trảng cỏ bìa rừng thông, độ cao 1.000-1.900 mét.

Sẻ thông đầu đen (Chloris ambigua) dài 13-14 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Tây Bắc (VQG Hoàng Liên Sa Pa). Chúng sống ở rừng mở, rừng thứ sinh, khu canh tác, độ cao 1.000-2.600 mét.

Mỏ chéo (Loxia curvirostra) dài 16-18 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Nam Trung Bộ (VQG Bidoup Núi Bà, Đà Lạt). Chúng sống ở rừng thông, độ cao 1.250-2.900 mét).

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: , ,