Chùm ảnh: Cận cảnh những loài chim di độc đáo và thú vị của Việt Nam

Trong thế giới chim chóc, họ Chim di (Estrildidae) quy tụ những loài chim nhỏ có hình dạng mỏ đặc trưng, phù hợp với tập tính ăn hạt. Cùng điểm qua một số loài chim di thường gặp ở Việt Nam.Chùm ảnh: Cận cảnh những loài chim di độc đáo và thú vị của Việt Nam

Ảnh: eBird.

Di cam (Lonchura striata) dài 11-12 cm, là loài định cư, phổ biến trong cả nước.

Sinh cảnh của loài chim này là các khu vực trống trải, rừng thứ sinh, cây bụi, đồng cỏ, nơi canh tác, phân bố lên đến độ cao 1.850 mét.

Di đá (Lonchura punctulata) dài 12-13 cm, là loài định cư, phổ biến trong cả nước.

Sinh cảnh của loài chim này là rừng thứ sinh, nơi canh tác, cây bụi, phân bố lên đến độ cao 1.950 mét, thường tập trung theo đàn.

Di đầu đen (Lonchura atricapilla) dài 11-12 cm, là loài định cư không phổ biến tại Đông Bắc, tương đối phổ biến tại Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Sinh cảnh của loài chim này là trảng cỏ, đầm lầy, cây bụi, nơi canh tác, phân bố lên đến độ cao 1.550 mét (chủ yếu gặp ở đất thấp), thường tập trung theo đàn.

Di đầu trắng (Lonchura maja) daiù 11-12 cm, là loài định cư không phổ biến đến hiếm tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Sinh cảnh của loài chim này là trảng cỏ, đầm lầy, cây bụi, nơi canh tác lúa nước, phân bố lên đến độ cao 500 mét (chủ yếu gặp ở đất thấp), thường tập trung theo đàn.

Chùm ảnh: Cận cảnh những loài chim di độc đáo và thú vị của Việt Nam

Mai hoa (Amandava amandava) dài 10 cm, là loài định cư không phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc và Nam Bộ.

Sinh cảnh của loài chim này là rừng thứ sinh, cây bụi, trảng cỏ, vùng đầm lầy, các khu vực canh tác trống trải gần thành thị, phân bố lên đến độ cao 1.525 mét, thường tập trung theo đàn nhỏ.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,