Chùm ảnh: Cận cảnh các loài chim chèo bẻo ‘lẻo mép’ của Việt Nam

Họ Chèo bẻo (Dicruridae) gồm những loài chim màu đen, có cái đuôi tõe đôi đặc trưng. Nhiều loài trong số chúng có khả năng nhại giọng các loài động vật khác một cách hoàn hảo.

Chùm ảnh: Cận cảnh các loài chim chèo bẻo ‘lẻo mép’ của Việt Nam

Chèo bẻo (Dicrurus macrocercus) dài 27-29 cm, là loài định cư, phổ biến trong cả nước, trú đông tại Nam Bộ. Loài chim này sống ở khu vực trống trải, đất nông nghiệp, cây bụi, thường đậu ven đường với số lượng lớn.

Chèo bẻo xám (Dicrurus leucophaeus) dài 26-29 cm, là loài định cư và di cư theo độ cao, tương đối phổ biến trong cả nước, di cư qua Đông Bắc, trú đông tại Nam Bộ. Sinh cảnh của chúng lafcacs khu vực trống trải trong rừng, rừng ngập mặn, phân bố lên đến độc cao 2.750 mét.

Chèo bẻo mỏ quạ (Dicrurus annectans) dài 27-32 cm, là loài di cư sinh sản không phổ biến tại Đông bắc, Bắc và Trung Trung Bộ, di cư không phổ biến tại Đông Bắc, Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn giao rụng lá, rừng ngập mặn, cây bụi ven biển, rừng trồng, rừng thứ sinh khi trú đông và trên đường di cư.

Chèo bẻo rừng (Dicrurus aeneus) dài 22-24 cm, là loài nhỏ nhất trong họ Chèo bẻo, định cư tương đối phổ biến trong cả nước. Môi trường sống của chúng là rừng lá rộng thường xanh, bán thường xanh, rừng rụng lá, rừng thứ sinh, bìa rừng.

Chèo bẻo cờ đuôi bằng (Dicrurus remifer) dài 25-28 cm, là loài định cư tương đối phổ biến trong cả nước. Sinh cảnh của loài này là rừng lá rộng thường xanh, bán thường xanh.

Chèo bẻo bờm (Dicrurus hottentottus) dài 29-33 cm, là loài định cư phổ biến trong cả nước, di cư qua Đông Bắc. Chúng sống ở rừng lá rộng thường xanh, bán thường xanh, rừng rụng lá, rừng thứ sinh, vườn và công viên trong mùa di cư, thường di chuyển theo đàn.

Chèo bẻo cờ đuôi chẻ (Dicrurus paradiseus) dài 33-36 cm, là loài định cư phổ biến trong cả nước. Sinh cảnh của chúng là rừng lá rộng thường xanh, bán thường xanh, rừng rụng lá, rừng đầm lầy, rừng thứ sinh, rừng trồng.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,