Nội dung đáng chú ý trong Thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện Nga – CHDCND Triều Tiên

Nội dung đáng chú ý trong Thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện Nga – CHDCND Triều Tiên

“Nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh do bị một hoặc nhiều quốc gia tấn công vũ trang, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự bằng tất cả các phương tiện sẵn có…”.

Tags: , ,