Nguyễn Huy Thiệp – Hiện tượng lạ của văn học Việt Nam thời Đổi mới

Nguyễn Huy Thiệp – Hiện tượng lạ của văn học Việt Nam thời Đổi mới

Nguyễn Huy Thiệp một mặt tiếp nối nguồn mạch văn học dân gian, mặt khác lại tiếp thu tính hiện đại, khai phá những chủ đề như cái phi lý, sự cô đơn, tha hóa của xã hội… Ông đã qua đời vào chiều 20/3/2021.

Tags: , ,