Vấn đề nhân bản trong học thuyết của Heidegger

Vấn đề nhân bản trong học thuyết của Heidegger

Thói thường hai chữ nhân bản có nghĩa là bản chất của người, bản chất ấy mang hai yếu tố: lý tính và bẩm sinh. Người được định nghĩa là sinh vật có lý tính nghĩa là biết suy luận, biết phân biệt thực hư, phải trái…

Tags: , ,