Một số hình ảnh lịch sử về xứ Công giáo Phát Diệm năm 1898

Cầu ngói cổ kính, nhà thờ đá uy nghiêm, chân dung Linh mục Phêrô Trần Lục… là loạt ảnh tư liệu quý giá về Phát Diệm năm 1898 do nhiếp ảnh gia người Pháp nổi tiếng Firmin André Salles (1860-1929) thực hiện.Một số hình ảnh lịch sử về xứ Công giáo Phát Diệm năm 1898

Cầu ngói Phát Diệm ở Phát Diệm năm 1898. Ngày nay cây cầu này đã được phục chế gần với nguyên bản.

Nội thất nhà thờ Chính tòa Phát Diệm, còn được biết đến với tên gọi nhà thờ đá Phát Diệm, 1898.

Nội thất của nhà thờ Thánh Phêrô, một trong bốn nhà thờ nhỏ nằm bên nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.

Bức phù điêu Thiên thần cầm bình nước phép chạm nổi trên đá nguyên khối ở lối vào nhà thờ đá.

Một số hình ảnh lịch sử về xứ Công giáo Phát Diệm năm 1898

Một nhà thờ ở Phát Diệm có phong cách kiến trúc giống với các nhà thờ Thánh Giuse và nhà thờ Trái tim Chúa Giêsu ở quần thể nhà thờ đá Phát Diệm.

Linh mục Phêrô Trần Lục hay Cha Sáu Trần Lục (1825-1899), Chánh xứ Phát Diệm, một đồng minh quan trọng của người Pháp, chụp ảnh cùng đoàn tùy tùng năm 1898.

Một bức ảnh khác của Linh mục Phêrô Trần Lục, 1898.

Viên quan người Pháp tuần du Phát Diệm trên võng, xung quanh có người quạt và che dù.

S.T

Tags: , ,