Chùm ảnh: Soi những loài cây nắp ấm kỳ lạ nhất thế giới

Dù không có mối liên hệ họ hàng hay sự gần gũi về địa lý, ba họ cây nắp ấm tồn tại ở ba châu lục đã tiến hóa tương đồng để có diện mạo và chiến lược sinh tồn tương tự nhau: Bẫy côn trùng bằng “chiếc ấm” đặc biệt.

Dưới đây là những đại diện tiêu biểu của các loài cây nắp ấm này.

Nắp ấm Borneo (Nepenthes vogelii). Họ: Nắp ấm Cựu thế giới (Nepenthaceae). Bộ: Cẩm chướng (Caryophyllales). Kích thước. Dài 22 cm. Khu vực phân bố: Các khu rừng ở khu vực miền núi của đảo Borneo.

Cây bình rượu (Nepenthes rafflesiana). Họ: Nắp ấm Cựu thế giới (Nepenthaceae). Bộ: Cẩm chướng (Caryophyllales). Kích thước. Dài 70 cm. Khu vực phân bố: Đảo Borneo, Sumatra, Singapore, bán đảo Mã Lai.

Nắp ấm lá men (Nepenthes thorelii). Họ: Nắp ấm Cựu thế giới (Nepenthaceae). Bộ: Cẩm chướng (Caryophyllales). Kích thước. Dài 30 cm. Khu vực phân bố: Khu vực Nam Bộ của Việt Nam.

Nắp ấm Nepenthes rajah. Họ: Nắp ấm Cựu thế giới (Nepenthaceae). Bộ: Cẩm chướng (Caryophyllales). Kích thước. Dài 3 mét. Khu vực phân bố: Loài cây đặc hữu của núi Kinabalu và núi Tambuyukon ở đảo Borneo.

Nắp ấm mũ trùm (Sarracenia minor). Họ: Nắp ấm Tân thế giới (Sarraceniaceae). Bộ: Đỗ quyên (Ericales). Kích thước: Dài 30 cm. Khu vực phân bố: Đông Nam nước Mỹ.

Nắp ấm vàng (Sarracenia flava). Họ: Nắp ấm Tân thế giới (Sarraceniaceae). Bộ: Đỗ quyên (Ericales). Kích thước: Dài 1 mét. Khu vực phân bố: Đông Nam nước Mỹ.

Nắp ấm tía (Sarracenia psittacina). Họ: Nắp ấm Tân thế giới (Sarraceniaceae). Bộ: Đỗ quyên (Ericales). Kích thước: Dài 35 cm. Khu vực phân bố: Phía Đông của Bắc Mỹ.

Nắp ấm hổ mang (Darlingtonia californica). Họ: Nắp ấm Tân thế giới (Sarraceniaceae). Bộ: Đỗ quyên (Ericales). Kích thước: Dài 1 mét. Khu vực phân bố: Miền Tây nước Mỹ.

Nắp ấm Australia (Cephalotus follicularis). Họ: Nắp ấm Australia. Bộ: Chua me đất (Oxalidales). Kích thước: Dài 20 cm. Khu vực phân bố: Bờ biển Tây Nam Australia.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Tags: ,