Chùm ảnh: Những loài cá lòng tong cực đẹp, nhiều loài có ở Việt Nam

Cá lòng tong (rasbora) là tên thường gọi cho một số loài cá nhỏ có màu sắc phong phú phân bố ở khu vực Đông Nam Á. Nhiều loài trong số chúng đã trở thành cá cảnh phổ biến trong bể thủy sinh. Chùm ảnh: Những loài cá lòng tong cực đẹp, nhiều loài có ở Việt Nam

Ảnh: Aquadiction.

Cá lòng tong đuôi đỏ (Rasbora borapetensis). Kích thước: Dài 6 cm. Khu vực phân bố: Campchia, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam.

Cá lòng tong hề (Rasbora kalochroma). Kích thước: Dài 10 cm. Khu vực phân bố: Bán đảo Mã Lai và các đảo Sumatra, Borneo.

Cá lòng tong Porthole (Rasbora cephalotaenia). Kích thước: Dài 13 cm. Khu vực phân bố: Trung Quốc, Lào, Việt Nam.

Cá lòng tong đuôi kéo (Rasbora trilineata). Kích thước: Dài 15 cm. Khu vực phân bố: Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan.

Cá lòng tong đuôi vàng (Rasbora tornieri). Kích thước: Dài 15 cm. Khu vực phân bố: Indonesia, Malaysia, Thái Lan.

Cá trâm (Boraras urophthalmoides). Kích thước: Dài 2 cm. Khu vực phân bố: Campuchia, Thái Lan, Việt Nam.

Cá trâm lùn (Boraras maculatus). Kích thước: Dài 2,5 cm. Khu vực phân bố: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Cá trâm muỗi hay trâm ớt (Boraras brigittae). Kích thước: Dài 2 cm. Khu vực phân bố: Phía Nam đảo Borneo, Indonesia.

Cá trâm đỏ (Boraras merah). Kích thước: Dài 2 cm. Khu vực phân bố: Indonesia.

Cá trâm nhọ (Boraras naevus). Kích thước: Dài 2 cm. Khu vực phân bố: Thái Lan.

Cá tam giác đăng (Trigonostigma hengeli). Kích thước: Dài 3 cm. Khu vực phân bố: Indonesia, Singapore.

Cá tam giác tím (Trigonostigma heteromorpha). Kích thước: Dài 5 cm. Khu vực phân bố: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Cá lòng tong tam giác (Trigonostigma espei). Kích thước: Dài 3 cm. Khu vực phân bố: Campuchia, Thái Lan, đảo Phú Quốc của Việt Nam.

Cá lòng tong chỉ vàng (Trigonopoma pauciperforata). Kích thước: Dài 6 cm. Khu vực phân bố: Indonesia, Malaysia, Singapore.

Cá lòng tong lùn Thái Lan (Trigonostigma somphongsi). Kích thước: Dài 2,5 cm. Khu vực phân bố: Thái Lan.

Cá lòng tong mắt ngọc lục bảo (Brevibora dorsiocellata). Kích thước: Dài 3,5 cm. Khu vực phân bố: Indonesia, Malaysia, Thái Lan.

Cá lòng tong lửa (Rasboroides vaterifloris). Kích thước: Dài 4 cm. Khu vực phân bố: Sri Lanka .

Cá lòng tong neon lam (Sundadanio axelrodi). Kích thước: Dài 3 cm. Khu vực phân bố: Indonesia.

Cá lòng tong neon xanh (Microdevario kubotai). Kích thước: Dài 2 cm. Khu vực phân bố: Myanmar, Thái Lan.

Cá ngạnh mũi đỏ (Sawbwa resplendens). Kích thước: Dài 3,5 cm. Khu vực phân bố: Myanmar.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,