Chùm ảnh: Bút tích vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ

Cùng nhìn lại quãng thời gian bôn ba ở châu Âu của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bút tích của Người thời trẻ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).Chùm ảnh: Bút tích vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ

Một trang sổ lương có chữ ký “Văn Ba” (Nguyễn Tất Thành) – tên được Bác Hồ sử dụng khi làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Latouche-Tréville, ngày 27/7/1911.

Thư gửi Tổng thống Pháp của Nguyễn Tất Thành, 15/9/1911.

Thư của người thanh niên Nguyễn Tất Thành gửi cụ Phan Châu Trinh từ thành phố London, thông báo vắn tắt tình hình học tập, sinh hoạt của mình và gửi lời thăm hỏi những người thân trong gia đình, giữa năm 1914.

Thư của Nguyễn Tất Thành gửi cụ Phan Châu Trinh từ Southampton, thông báo chuẩn bị lên tàu rời khỏi nước Anh, 1914.

Bưu thiếp gửi cụ Phan Châu Trinh của Nguyễn Tất Thành, khi Người đã sang Paris, 1914.

Bưu thiếp gửi cụ Phan Châu Trinh của Nguyễn Tất Thành, Paris năm 1914.

Một bức thư Nguyễn Tất Thành gửi cụ Phan Châu Trinh năm 1914.

Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi ông Jean Ajelbert về các vấn đề liên quan đến bản “Yêu sách 8 điểm” và một số thông tin cá nhân, 3/8/1919.

Thư đánh máy có chữ ký của Nguyễn Ái Quốc, gửi Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut, chất vấn về việc thực hiện bản “Yêu sách 8 điểm” ở Việt Nam, 7/9/1919.

“An Nam nhân dân thỉnh nguyện ca” (Yêu sách của nhân dân An Nam) do Nguyễn Ái Quốc dịch sang chữ Hán để gửi về Việt Nam năm 1919.

Thư Nguyễn Ái Quốc gửi một Việt kiều ở Marseille, 27/11/1920.

“Việt Nam yêu cầu ca” do Nguyễn Ái Quốc diễn ca, 1922.

Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, kêu gọi Đảng ủng hộ phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa bằng những hành động cụ thể, thiết thực, 7/1923.

Chùm ảnh: Bút tích vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ

Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi một đồng chí Pháp, 5/2/1924.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Tags: , ,