40 bức ảnh thiếu nữ áo tắm Nhật Bản 100 năm trước

Có thể không khiêu gợi như ngày nay, nhưng bộ áo tắm của các cô gái Á Đông thời xưa cũng có những nét hấp dẫn riêng…

Có thể cảm nhận điều này qua bộ bưu thiếp của một nhà sưu tầm người Nhật Bản có nickname Okinawa Soba.

Những tấm bưu thiếp này ghi lại hình ảnh của các Geisha và Maiko (người học nghề Geisha) trong vai các người đẹp áo tắm. Chúng được thực hiện trong khoảng 2 thập niên đầu thế kỷ 20, thuộc thời kỳ Minh Trị và Taisho của Nhật Bản.

Trong hầu hết các tác phẩm,danh tính của nhiếp ảnh gia và các người mẫu không được lưu lại. Đây là tình trạng chung cho tất cả các loại bưu thiếp cũ của Nhật Bản.S.T

Tags: ,