Robert Mugabe – từ anh hùng châu Phi đến nhà độc tài khiến dân chúng lầm than

Robert Mugabe – từ anh hùng châu Phi đến nhà độc tài khiến dân chúng lầm than

Robert Mugabe từng được so sánh với Nelson Mandela. Cả hai đều hứa hẹn xây dựng dân chủ, trao quyền tự do bầu cử, kết thúc sự cầm quyền của thiểu số da trắng với lời hứa không trả thù. Tuy nhiên, Mugabe đã không hành xử như Mandela…

Tags: ,