Chùm ảnh: Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Dù trang bị thô sơ, lực lượng dân công hỏa tuyến đã đóng góp một phần rất quan trọng cho chiến thắng chấn động địa cầu ở Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.Chùm ảnh: Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Ảnh: Getty Images.

Lực lượng dân công hỏa tuyến dùng xe đạp vận chuyển lương thực vào chiến trường Điện Biên Phủ, 1954. Dù trang bị thô sơ, lực lượng này đã đóng góp một phần rất quan trọng cho chiến thắng chấn động địa cầu của Việt Minh.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng vạn dân công đã vận chuyển đầy đủ lương thực, thực phẩm, súng đạn, thuốc men cho chiến trường lớn, xa hậu phương tới 500-600 km, trong một thời gian dài, điều kiện đi lại vừa khó khăn, vừa thiếu thốn phương tiện, vừa bị địch thường xuyên dùng máy bay đánh phá.

Chùm ảnh: Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong việc thồ hàng bằng xe đạp, nhiều người đã thi đua nâng mức thồ từ 166 kg lên 215 kg rồi 250 kg. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận xét: “Trên mặt trận Điện Biên Phủ, vấn đề đảm bảo cung cấp lương thực, đạn dược là một nhân tố vô cùng quan trọng, quan trọng không kém các vấn đề chiến thuật…”.

Lực lượng dân công gánh hàng hóa qua cầu phao. Sau ngày đại thắng, tổng kết của Cục Cung cấp cho chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết, ngoài lực lượng xe cơ giới, chúng ta đã huy động tới 261.451 lượt người đi dân công (bằng 14 triệu ngày công), 20.991 xe đạp thồ, 736 xe thô sơ, 914 ngựa thồ, 3.230 thuyền để vận chuyển một khối lượng vật chất khổng lồ phục vụ cho chiến dịch.

Các chiến sĩ và dân công mở đường phục vụ chiến dịch. Với tinh thần “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”, dân công đã làm mọi việc để phục vụ được yêu cầu của chiến dịch như: mở đường, làm nhà kho, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, thuốc men, tải thương…

S.T

Tags: , ,