Ẩn số về những lời tiên tri của Nostradamus

Nostradamus và những lời tiên tri huyền bí

Những lời tiên tri của Nostradamus thường tối nghĩa và khó hiểu, hoặc có thể diễn giải theo nhiều nghĩa. Nhiều câu của ông bị hiểu sai, thậm chí là suy diễn sai có chủ đích chỉ để chứng minh rằng ông có thể dự đoán nhiều loại sự kiện khác nhau.

Tags: ,

Lửa Hy Lạp – vũ khí hủy diệt tàu chiến trong các cuộc chiến tranh cổ xưa

Lửa Hy Lạp – vũ khí hủy diệt tàu chiến trong các cuộc chiến cổ xưa

Ngay từ thế kỷ thứ 5 TCN, người Hy Lạp cổ đại đã nắm trong tay một loại hỏa khí có sức mạnh khủng khiếp đủ sức thiêu rụi mọi hạm đội tàu chiến.

Tags: , , , , , ,