Sự thật cay đắng về chủ nghĩa thực dân của Pháp ở châu Phi giữa thế kỷ 21

Có một cái gì đó gần như điên loạn trong mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi. Đến nay, châu Phi đã phải chi trả phí thuộc địa cho Pháp trên 50 năm, dự kiến là sẽ kéo dài cả thế kỷ.

Theo bài viết có tiêu đề “14 African Countries Forced by France to Pay Colonial Tax For the Benefits of Slavery and Colonization” (Mười bốn nước Châu Phi phải trả thuế thuộc địa cho Pháp – http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax) của nhà hoạt động Châu Phi Mawuna Remarque Koutonin, cho đến nay 14 quốc gia Châu Phi vẫn phải chịu sự ràng buộc như thuộc địa kiểu mới với nước Pháp.

14 quốc gia này phải tuân thủ Hiệp ước Thuộc địa ký từ năm 1950 để đổi lại “nền độc lập” cho mình, với nội dung chính như:

1. Các quốc gia mới được “độc lập” trả tiền cho cơ sở hạ tầng được Pháp xây dựng trong nước thời thuộc địa.

2. Tự động gửi dự trữ quốc gia cho Pháp. Tức các nước châu Phi phải gửi tiền dự trữ tiền tệ quốc gia của họ vào ngân hàng trung ương Pháp. Các ngân hàng Trung ương của mỗi quốc gia châu Phi có nghĩa vụ giữ ít nhất 65% dự trữ ngoại hối của mình trong một “tài khoản” được tổ chức tại Kho bạc Pháp, cũng như dành 20% để trang trải khoản nợ tài chính.

3. Pháp được quyền đầu tiên mua bất kỳ nguồn tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy của các cựu thuộc địa. Chỉ sau khi Pháp nói, “Tôi không quan tâm”, thì các nước châu Phi được cho phép để tìm kiếm các đối tác khác.

4. Ưu tiên cho lợi ích của Pháp và các công ty của Pháp trong mua sắm công và đấu thầu công khai. Trong các hợp đồng của chính phủ cựu thuộc địa, các công ty của Pháp phải được xem xét ưu tiên đấu thầu trước, họ nhả ra mới được tìm nơi khác. Do vậy, trong rất nhiều ngành kinh tế trọng điểm của các cựu thuộc địa đều ở trong tay của người Pháp.

5. Pháp được độc quyền cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo cho các cán bộ quân sự nước cựu thuộc địa. Như vậy, thông qua các “học bổng”, “trợ cấp”, các quốc gia cựu thuộc địa châu Phi phải gửi sĩ quan quân đội cấp cao của họ đến đào tạo ở Pháp hoặc các cơ sở đào tạo Pháp. Nhờ đó, Pháp luôn duy trì được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn “nội gián” trong bộ máy quân sự các nước châu Phi và nuôi dưỡng lực lượng này. Họ không hoạt động khi không cần thiết, và được kích hoạt khi cần thiết cho một cuộc đảo chính hay bất kỳ mục đích nào khác!

6. Phải cho Pháp để sẵn sàng triển khai quân đội và can thiệp quân sự các nước cựu thuộc địa để bảo vệ lợi ích của Pháp. Điều này tương tư như một “Hiệp định quốc phòng” thuộc khối Hiệp ước Thuộc địa Pháp. Pháp có quyền hợp pháp để can thiệp quân sự vào các nước châu Phi, cũng như đóng quân vĩnh viễn trong các căn cứ trên lãnh thổ các nước này (Mời xem bản đồ quân sự Pháp ở các nước Châu Phi).

 photo French-military-bases-in-Africa.png

7. Nghĩa vụ cho tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của quốc gia và ngôn ngữ cho giáo dục. Thực tế, một tổ chức phổ biến văn hóa và ngôn ngữ của Pháp gọi là “Cộng đồng Pháp ngữ” được xây dựng ở các nước cựu thuộc địa với nhiều chi nhánh khác nhau chịu sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp.

8. Nghĩa vụ sử dụng tiền thuộc địa FCFA của Pháp. Đó thực là những con bò sữa cho Pháp, bất chấp Liên minh châu Âu lên án việc làm xấu xa này nhưng Pháp không chịu từ bỏ chương trình đem lại 500 tỷ USD cho kho bạc của mình từ các nước Châu Phi thuộc địa cũ. Khi đồng Euro bắt đầu được khởi xướng tại châu Âu, các nước châu Âu phát hiện ra các chương trình này của Pháp. Nhiều nước, đặc biệt là các nước Bắc Âu đã phát hoảng và đề nghị Pháp bỏ hệ thống này nhưng không thành công.

9. Nghĩa vụ gửi cho Pháp báo cáo dự trữ và cân đối thu chi hàng năm.

10. Không được phép gia nhập bất cứ liên minh quân sự nào khác trừ khi được sự cho phép của Pháp

11. Phải có nghĩa vụ liên minh với Pháp trong hoàn cảnh chiến tranh hay khủng hoảng toàn cầu. Hơn một triệu lính châu Phi đã tham gia cuộc chiến chống Phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên đóng góp của họ thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ.

Tác giả bài báo cho rằng, có một cái gì đó gần như điên loạn trong mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi. Đến nay, Châu Phi đã phải chi trả phí thuộc địa cho Pháp trên 50 năm, dự kiến là sẽ kéo dài cả thế kỷ.

Theo VÕ KHÁNH LINH

Tags: , ,