Infographic: Hành trình cam go từ TPP đến CPTPP

Hiệp định CPTPP là kết quả sau các cuộc thỏa thuận cơ bản cho TPP -11 (TPP không có Mỹ), là một điểm sáng thành công của APEC Đà Nẵng 2017.

Ngày 11/11, các bộ trưởng của 11 nước ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tuyên bố đã đạt được sự đồng thuận về “những yếu tố cốt lõi” của Hiệp định được sửa tên thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo VIETNAM PLUS

Tags: , , ,