Chùm ảnh: Lóa mắt trước bộ sưu tập rồng bằng vàng khối của nhà Nguyễn

Những món cổ vật mang hình tượng rồng bằng vàng bạc nguyên khối là minh chứng cho đời sống xa hoa trong triều đình nhà Nguyễn xưa.

Hiện vật được trưng bày trong một triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội.

Chùm ảnh: Lóa mắt trước bộ sưu tập rồng bằng vàng khối nhà Nguyễn

Rồng trang trí trên ấn vàng “Mệnh đức chi bảo”, niên hiệu Gia Long (1802 – 1819).

Tượng rồng bằng vàng khối, niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842).

Rồng trang trí trên ấn vàng “Khâm văn chi tỉ”, niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 8 (1827).

Rồng trang trí trên ấn vàng “Khâm văn chi tỉ”, niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 8 (1827).

Rồng trang trí trên ấn vàng “Mệnh đức chi bảo”, niên hiệu Gia Long (1802 – 1819).

Chiếc ấm vàng với vòi ấm hình đầu rồng được dùng trong cung đình nhà Nguyễn..

Hoa văn rồng trên hộp trầu làm bằng vàng và bạc niên hiệu Minh Mệnh (1820 – 1841).

Ấm vàng trang trí hình tượng rồng.

Rồng trang trí trên Kim sách (sách bằng vàng), niên hiệu Tự Đức năm thứ 36 (1883).

Chậu làm bằng vàng ròng trang trí hoa văn rồng.

Ấn “Phong tặng chi bảo”, niên hiệu Gia Long năm thứ nhất (1802) làm bằng bạc.

Hộp đựng Kim sách làm bằng bạc, có khắc hình rồng.

Hộp đựng Kim sách làm bằng bạc, có khắc hình rồng.

Đỉnh làm bằng bạc trang trí hình rồng.

Đỉnh làm bằng bạc trang trí hình rồng.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , ,