Đến bao giờ Trung Quốc mới chịu trở thành ‘nước phát triển’?

Đến bao giờ Trung Quốc mới chịu trở thành ‘nước phát triển’?

Có “sổ hộ nghèo”, Trung Quốc đang “chung mâm” với các nước nghèo nhất trên thế giới. Họ đang tranh phần với các nước “đang phát triển” thực sự và dùng lợi thế đó cạnh tranh với các nước “đã phát triển”.

Tags: ,

Một số lý thuyết xã hội học về biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp

Một số lý thuyết xã hội học về biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp

Nghiên cứu cơ cấu xã hội – nghề nghiệp, sự biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp là chìa khóa để hóa giải những xu hướng xơ cứng, thoái bộ, bất ổn, thậm chí là cả nguy cơ đổ vỡ xã hội.

Tags: ,