Chùm ảnh: Nhà thờ Phủ Cam – công trình để đời của người thiết kế Dinh Độc Lập

Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam là một nhà thờ có kiến trúc ấn tượng, do KTS nổi tiếng Ngô Viết Thụ – “cha đẻ” của Dinh Độc Lập thiết kế.

Tags: , , ,