Vụ thảm sát 228: Thảm kịch bị che giấu 45 năm của Đài Loan

Một trong những trang sử đen tối nhất của Đài Loan diễn ra vào tháng 2/1947 khi Tưởng Giới Thạch, lúc đó là lãnh đạo Quốc dân đảng kiêm Chủ tịch chính phủ quốc dân, gửi lực lượng đến hỗ trợ toàn quyền Đài Loan Trần Nghi trấn áp các cuộc nổi dậy. 

Sau 50 năm nằm dưới ách thống trị của Nhật Bản (1895-1945), đảo Đài Loan trở về tay người Trung Hoa khi chính quyền Quốc dân đảng (Quốc Dân Đảng) của Tưởng Giới Thạch tiếp quản đảo này từ tay quân Nhật vào ngày 25/10/1945. Tướng Trần Nghi, một tay chân thân tín của Tưởng Giới Thạch được bổ nhiệm làm Toàn quyền Đài Loan. Việc làm đầu tiên của Trần Nghi là ra lệnh đóng cửa và tịch thu tài sản của gần 500 cơ sở kinh tế do quân Nhật quản lý trước đó và cả những cơ sở kinh tế của người Đài Loan hợp tác với Nhật.

Tags: , ,