Dâng hương – nét đẹp trong tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt

Dâng hương – nét đẹp trong tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt

Mỗi nén hương được thắp lên đã truyền tải những giá trị văn hóa và đạo đức từ bao đời, cùng với những phong tục cổ truyền khác, đã góp phần tạo nên và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tags: , , ,

Một nền văn hóa nghèo nàn sẽ dẫn đến một nền kinh tế trì trệ

Một nền văn hóa nghèo nàn sẽ dẫn đến một nền kinh tế trì trệ

Sẽ quá muộn nếu xã hội cứ vướng mãi vào vòng luẩn quẩn của sự chia rẽ vì các hủ tục. Gieo hành vi đẹp sẽ gặt hái tương lai tốt. Vì vậy cần xóa bỏ các hủ tục và những thực hành văn hóa không phù hợp.

Tags: , ,


Đốt nhang vô tội vạ ở nhà chùa: Hành vi vô văn hóa, xúc phạm đạo Phật

Đốt nhang vô tội vạ ở nhà chùa: Hành vi vô văn hóa, xúc phạm đạo Phật

Việc đốt nhang vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng vừa có ý nghĩa triết học của Phật giáo. Đốt nhang bừa bãi, phô trương hình thức… ở cửa chùa là những biểu hiện của lòng tham sân si, là hành vi xúc phạm Phật giáo.

Tags: , , ,