Những chiến binh nào ngã xuống…

Những chiến binh nào ngã xuống…

Những chiến binh nào ngã xuống
Vì tự do, hạnh phúc con người
Sẽ không trở về cát bụi
Họ hóa thành mây trên trời

Họ bay từ quá khứ đến tương lai vô biên
Từ cái chết đến điều không thể hủy diệt
Họ bay mải miết trên bầu trời rộng mở
Tuôn mưa ngọt lành qua miền cằn khô

Nơi ấy chúng ta như mầm cây xác xơ
Trên đất sỏi bạc màu khổ sở
Chúng ta sống héo mòn trong vị kỷ
Và mưa rơi, từng giọt, ngọt lành

Hãy uống đi để vươn lên xanh tươi
Từ mặt đất kiệt cùng khắc khổ
Và nở bừng những đóa hoa thắm đỏ
Khi chúng ta biết sống vì mọi người

REDS BLOG

Tags: