Khi dân mạng dùng những từ ngữ tối tăm nhất để ‘bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt’

Đó chính xác là những gì đang xảy ra trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng đang ra sức sử dụng tối đa những từ xấu xí nhất của tiếng Việt để bảo vệ cho sự trong sáng của nó.

Tags: ,