Cuộc chiến chống phát-xít và thực dân mới của Nga ở Liên Hợp Quốc

Cuộc chiến chống phát-xít và thực dân mới của Nga ở Liên Hợp Quốc

Từ năm này qua năm khác, Mỹ liên tục bỏ phiếu chống lại các nghị quyết tiến bộ của Liên Hợp Quốc, còn các phái đoàn Châu Âu từ các quốc gia thực dân cũ, hoặc bỏ phiếu ủng hộ Mỹ hoặc bỏ phiếu trắng…

Tags: , , ,