Chùm ảnh: Thánh địa Mỹ Sơn và những bí ẩn làm mê hoặc lòng người

Chùm ảnh: Thánh địa Mỹ Sơn và những bí ẩn làm mê hoặc lòng người

Giá trị nổi bật của Thánh địa Mỹ Sơn ngày nay là hơn 70 công trình kiến trúc cổ xưa với kỹ thuật xây dựng vẫn chưa được giải đáp thấu đáo.

Tags: , , , , ,

Thảm họa Itaewon và lời cảnh báo cho phố đi bộ ở Hà Nội

Thảm họa Itaewon và lời cảnh báo cho phố đi bộ ở Hà Nội

Itaewon không phải là cảnh báo sát sườn cho Hà Nội kịp thời chỉnh đốn quy hoạch thì còn đợi đến khi nào? Và không chỉ Hà Nội, khắp các địa phương đã có phố đi bộ rồi, nhìn gương đó để rút kinh nghiệm ngay còn kịp.

Tags: , , ,

Paul Doumer – một nhân vật lịch sử đặc biệt và đầy phức tạp

Paul Doumer – một nhân vật lịch sử đặc biệt và đầy phức tạp

Paul Doumer (1857 – 1932) là vị Toàn quyền trẻ nhất nước Pháp (39 tuổi) khi được chỉ định làm Toàn quyền Đông Dương (giai đoạn 1897 – 1902) và đã để lại một khối di sản lớn ở Đông Dương, đặc biệt tại Việt Nam.

Tags: , ,

Xứ Đàng Ngoài qua nhật ký hàng hải của một tàu buôn Hà Lan

Xứ Đàng Ngoài qua nhật ký hàng hải của một tàu buôn Hà Lan

Quan trấn hải thấy tặng vật của chúng tôi do viên phụ tá mang đến ít ỏi quá, trước hết khước từ, ý chừng cho rằng không xứng đáng với chức vụ của ông; nhưng sau cũng nhận, lấy cớ rằng chúng tôi là khách lạ…

Tags: ,

Về mệnh lệnh ‘nhìn thẳng vào sự thật’ của một nền văn học lành mạnh

Về mệnh lệnh ‘nhìn thẳng vào sự thật’ của một nền văn học lành mạnh

Mọi sự che đậy, hoặc bóp méo, xuyên tạc sự thật bất cứ vì động cơ gì, rồi đều phải được đặt lại, phải trả giá, và việc sửa chữa bức tranh hiện thực cho đúng sự thật là một trách nhiệm lịch sử cho mọi thế hệ

Tags: ,