Về sự tồn tại của loài người và tương lai Trái Đất

Về sự tồn tại của loài người và tương lai Trái đất

Chúng ta chỉ có một phần tỷ tỷ cơ may được tồn tại. Nghĩa là sự sống quý giá biết nhường nào. Và Trái đất có rất ít cơ may để cho sự sống nương náu… Nghĩa là bản thân hành tinh của chúng ta cũng quý giá biết nhường nào!

Tags: , ,