Các bạn đang tự đánh mất ngày Tết của mình

Tết chẳng nhạt đi, mà các bạn đang tự đánh mất ngày Tết của mình

Đêm giao thừa các bạn vẫn lượn phố, cày games, tụ tập bạn bè… như ngày thường. Bạn ngại theo bố mẹ về quê . Về quê không có bar, không cafe, mạng thì yếu, chả lướt “phây-búc” tám chuyện được.

Tags: , , ,

Lao động trình độ thấp và tương lai khó đoán định của một nền kinh tế

Lao động trình độ thấp và tương lai khó đoán định của một nền kinh tế

Chất lượng tăng trưởng liên quan chặt chẽ tới chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam không thể thoát khỏi mô hình tăng trưởng thâm dụng lao động giá rẻ khi lực lượng chính ở các công xưởng vẫn chỉ học hết cấp ba…

Tags: ,

Một góc nhìn về sự khác biệt giữa ‘thưởng Tết’ ở Việt Nam và phương Tây

Một góc nhìn về sự khác biệt giữa ‘thưởng Tết’ ở Việt Nam và phương Tây

Một chủ doanh nghiệp ở Việt Nam khăng khăng với tôi, thưởng Tết là cách anh khiến nhân viên gắn bó với doanh nghiệp hơn. Tôi lại không thích khái niệm gắn bó kiểu này vì chính tôi từng trải nghiệm.

Tags: , ,

Thực hành sinh thái bền vững: Bài học từ trí tuệ sinh thái của McHarg

Thực hành sinh thái bền vững: Bài học từ trí tuệ sinh thái của McHarg

Ian McHarg Lennox (1920-2001) là người đã truyền cảm hứng cho công tác quy hoạch và thiết kế đô thị đương đại. Trí tuệ sinh thái của Ian McHarg đã tạo ra những lợi ích thực tế và lâu dài bằng cách đưa tri thức sinh thái vào thực tiễn.

Tags: ,