Chùm ảnh: Vài nét chấm phá về Tử Cấm Thành Huế

Chùm ảnh: Vài nét chấm phá về Tử Cấm Thành Huế

Tử Cấm Thành Huế được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3 (1804), ban đầu được gọi là Cung Thành. Tên gọi “Tử Cấm Thành” có từ thời Minh Mạng, nghĩa là “Tòa thành cấm màu tía”.

Tags: , , , ,