Một cái nhìn từ nước Mỹ về ‘chủ nghĩa tư bản có trách nhiệm’

Một cái nhìn từ nước Mỹ về ‘chủ nghĩa tư bản có trách nhiệm’

Các động lực thị trường khuyến khích các hành vi tư lợi của tư nhân mà không tính tới các lợi ích hoặc chi phí xã hội. Chúng ta thường bỏ qua tác động  từ các hành động của chúng ta lên người khác…

Tags: , ,

Chùm ảnh: Lăng Thánh Cung – khu lăng mộ bề thế ít người biết ở Huế

Chùm ảnh: Lăng Thánh Cung – khu lăng mộ bề thế ít người biết ở Huế

Dưới góc độ lịch sử, lăng Thánh Cung là một công trình phả ánh sự chuyển mình của kiến trúc cung đình Huế ở buổi giao thời Đông – Tây dưới triều vua Đồng Khánh.

Tags: , , , ,