Nhìn lại các cuộc xâm lấn của Trung Quốc trên một loạt bãi cạn ở Biển Đông

Nhìn lại các cuộc xâm lấn của Trung Quốc trên một loạt bãi cạn ở Biển Đông

Hành động ngang ngược của Trung Quốc ở bãi Tư Chính chỉ là sự nối dài các thủ đoạn thâm hiểm mà họ đã áp dụng với nhiều bãi cạn không thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông như bãi Vành Khăn, bãi Scarborough, bãi Cỏ Mây, bãi James…

Tags: , ,

Đừng xúc phạm lịch sử

Đừng xúc phạm lịch sử

Các bạn có thể đồng tình hay không đồng tình với chủ trương này hay chính sách kia, các bạn có quyền bức xúc với nhiều vấn đề tồn tại, tuy nhiên, các bạn phải suy luận thấu đáo, toàn diện và công bằng để phân định rạch ròi lịch sử – hiện tại, đừng xúc phạm công sức, xương máu của các thế hệ đi trước…

Tags: ,