Liên Xô chống Mỹ như thế nào ở Biển Đông thời chiến tranh Việt Nam?

Liên Xô chống Mỹ như thế nào ở Biển Đông thời chiến tranh Việt Nam?

Ngày 2/6/1967, tàu “Turkestan” của Liên Xô bị máy bay cường kích hải quân Mỹ tấn công ở Cẩm Phả. Thủy thủ kỹ thuật viên điện lực Nicholas Ribachuk hy sinh, sáu người khác bị thương.

Tags: , , , ,