Lực lượng tăng – thiết giáp trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975

Có tổng số bao nhiêu xe tăng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, tại sao Lữ đoàn 203 là đơn vị tiến vào Dinh Độc Lập đầu tiên… là những điều ít được biết đến.

Tags: , , , ,

Liên Xô chống Mỹ như thế nào ở Biển Đông thời chiến tranh Việt Nam?

Liên Xô chống Mỹ như thế nào ở Biển Đông thời chiến tranh Việt Nam?

Ngày 2/6/1967, tàu “Turkestan” của Liên Xô bị máy bay cường kích hải quân Mỹ tấn công ở Cẩm Phả. Thủy thủ kỹ thuật viên điện lực Nicholas Ribachuk hy sinh, sáu người khác bị thương.

Tags: , , , ,